Administracja

22 lutego 2019 w remizie OSP Zielkowo odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki . Zebranie otworzył dh prezes Roman Draszewski witając przybyłych gości gości: prezesa ZG ZOSP RP w Lubawie a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, wiceprezesa ZG ZOSP RP w Lubawie dh Benedykta Czarnieckiego oraz Przedstawiciela PSP w Iławie Dowódcę zmiany mł. bryg.  Mariusza Osmańskiego . Na przewodniczącego zebrania wybrano naczelnika jednostki dh Piotra Borkowskiego, który przystąpił do realizacji punktów obrad. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły oraz plany na rok bieżący. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił dh Janusz Rolka. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za miniony rok. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście.