Ogólne postanowienia

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.osp.gminalubawa.pl (dalej również jako: „Serwis”).

Administratorem Serwisu jest Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, NIP: , REGON:  (dalej również jako: „Urząd”).

Każdego użytkownika Serwisu, a także stron umieszczonych w subdomenach strony internetowej www.osp.gminalubawa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://osp.gminalubawa.pl/polityka-prywatnosci

Urząd Gminy Lubawa przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych prowadzonych przez Urząd, w szczególności Urząd nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

 Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Urząd.

W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zapisu może być wymagane podanie innych danych osobowych, wskazanych w formularzu. Urząd wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.

Urząd Gminy Lubawa przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.

Urząd Gminy Lubawa informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. Urząd informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Urząd swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Urząd pozostanie uprawniona na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwonić pod numer 89 645 54 10.

Urząd Gminy Lubawa zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

 Subskrypcja informacji

Zaprenumerowanie informacji od Urzędu Gminy Lubawa, którymi zarządza Urząd Gminy Lubawa wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi informacje. Imię pozwala naszej firmie zwracać się do użytkowników po imieniu.

 Rozsyłanie Wiadomości

Urząd może przesyłać wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) tym użytkownikom, których dane kontaktowe posiada oraz które wyraziły wyraźną zgodę na ich przesyłanie w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Serwisie przy okazji umieszczania komentarzy do artykułów, publikacji itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Wykorzystywanie ich przez osoby trzecie, które nie są związane z Urzędem Gminy Lubawa, nie podlega zasadom ochrony prywatności stosowanym przez Urząd.

 Inne formularze

Dostępne za pośrednictwem Serwisu formularze, służące do wypełnienia danych osobowych użytkownika, które dotyczą usług, serwisów nie pochodzących od Urzędu Gminy Lubawa nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz prywatności użytkowników w związku z korzystaniem z formularzy i usług, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega zasadom określonym przez te podmioty.