W niedzielę, 13 lipca w miejscowości Złotowo odbyła się uroczystość nadania sztandaru miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Nadanie sztandaru uświetnił Jubileusz 90-lecia powstania jednostki.
Obchody rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez ks. proboszcza kanonika Aleksandra Ruteckiego, ks. dr dziekana Marcina Staniszewskiego oraz kapelana strażaków ks. Tadeusza Brezę, który poświęcił nowy sztandar. Uroczystej mszy asystowały poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy i Miasta Lubawa, a oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z Lubaw pod batutą kapelmistrza Stefana Raczyńskiego. Po mszy rozpoczęła się dalsza część uroczystości. Tuż po uroczystym złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej - Wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski powitał zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych. Najważniejszym akcentem tej uroczystości było nadanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie, ufundowanego przez mieszkańców wsi i sponsorów.


Po tym, jak Prezes OSP Złotowo - Jan Licznerski przytoczył rys historyczny złotowskiej jednostki odbyła się ceremonia nadania i przekazania sztandaru. Akt ufundowania sztandaru odczytał przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru - Dyrektor miejscowej szkoły Edward Balewski, zaś ceremoniału wręczenia sztandaru dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Ryszard Harasim. Ponadto jednostka została odznaczona na sztandar najwyższym odznaczeniem, jakim jest Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku. Kolejnym punktem programu było nadanie odznaczeń indywidualnych strażakom.
Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni:
- dh Andrzej Nierzwicki,
- dh Piotr Kwiatkowski.
Brązowym medalem został odznaczony
- dh Jan Jarząbek.
Natomiast Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP nadało odznakę „Wzorowy Strażak”
- dh Piotrowi Truszkowskiemu i dh Ireneuszowi Filarskiemu.
Po przemówieniach przybyłych na uroczystość gości, wszyscy przemaszerowali do świetlicy wiejskiej, w której nie zabrakło poczęstunku dla strażaków, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi.

Sponsorzy sztandaru dla jednostki OSP Złotowo:
1. Mieszkańcy Złotowa
2. Druhowie z Jednostek OSP terenu Gminy Lubawa
3. Druhowie z Jednostki OSP Złotowo
4. Druhowie z OSP Lubawa
5. Rada Sołecka w Złotowie
6. Zdzisław Wierzbowski - Lubawa
7. Jarosław, Edmund Grubalscy (Constract) Wałdyki
8. Bank Spółdzielczy w Lubawie
9. Ks.Kan. Aleksander Rutecki
10. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie
11. Grażyna i Andrzej Szulwic Złotowo
12. Kazimierz Marszelewski, Lubstynek
13. Krystochowicz - Agromex, Kurzętnik
14. Barbara, Tadeusz Wyżlic, Zielkowo
15. Rytmar (Łukasz i Marek Rytlewscy) – Lubawa
16. Musa
17. Lub-Tucz
18. Józef Czarnecki
19. Grzegorz Wierzbowski

 

GALERIA