OSP Zielkowo

Rok założenia: 1912

 

Członkowie:
czynni – 22
wspierający – 14
honorowi - 2
MDP - 22
RAZEM - 60

 

Prezes: Roman Draszewski
Naczelnik: Piotr Borkowski
Z-ca naczelnika: Zbigniew Trzeszewski
Członek zarządu: Łukasz Draszewski
Gospodarz: Roman Wyżlic
Skarbnik: Piotr Borkowski
Sekretarz: Zbigniew Trzeszewski
Kronikarz: Joanna Rolka

 

Nr KRS: 0000038319
REGON: 511390563
NIP: 7441713589

ZIELKOWO