8 września 2012r. przed remizą OSP Zielkowo, odbyła się kolejna rocznica powołania jednostki OSP na terenie gminy Lubawa. Miało to miejsce 23 listopada 1912 roku na zebraniu wiejskim w Zielkowie opracowano statut i wybrano pierwszy zarząd jednostki.
Podczas sobotnich uroczystości 100 lecia obecni byli: mł. bryg. Tomasz Michalski z PSP w Iławie, Prezes Gminnego Związku OSP RP dh Tomasz Ewertowski oraz Sekretarz OSP Gminy Lubawa dh Jerzy Żuralski.
Na uroczystości zawitali druhowie z Kazanic, Rożentala, Złotowa,Targowiska, Szczepankowa, Prątnicy, Byszwałdu oraz Miejska Orkiestra Dęta z Lubawy, która zaprezentowała się mieszkańcom Zielkowa.
Uhonorowano strażaków między innymi aktualnego Prezesa jednostki dh Romana Draszewskiego, dh Krzysztofa Cichockiego a jednostce przekazano nowy wóz bojowy. Ks. Jerzy Hirsz, proboszcz parafii w Kazanicach dokonał poświęcenia pojazdu.

FOTO