W piątek 1 lutego 2013r. w remizie OSP Zielkowie zebrali się mieszkańcy wsi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w OSP.
Roman Draszewski Prezes OSP Zielkowo zapoznał zebranych druhów z porządkiem zebrania, jednocześnie powitał gości m.in.: Z-cę Komendanta Powiatowego PSP młodszego brygadiera Krzysztofa Tomanka, Prezesa Zarządu Gminnego OSP dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego OSP młodszego kapitana Krzysztofa Rutkowskiego oraz innych zaproszonych gości.
Przewodniczącym zebrania wybrano Piotra Borkowskiego. Przedstawiono prezentację sprawozdań z działalności oraz planów na przyszły rok sprawozdawczy 2013, następnie druhowie udzielili absolutorium dla władz. Został także odczytany apel mieszkańca, do którego w przemówieniu odnieśli się zaproszeni goście.
Goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność społeczną oraz zapewnili swoje wsparcie.

Władze jednostki OSP Zielkowo:
Prezes: Roman Draszewski
Komendant: Piotr Borkowski
Sekretarz: Zbigniew Trzeszewski
Skarbnik: Piotr Borkowski
Gospodarz: Roman Wyźlic

FOTO