OSP Targowisko

Rok założenia: 1915

 

Członkowie:
czynni – 23
honorowi – 5
RAZEM - 28

 

Prezes: Kasprowicz Krzysztof
Wiceprezes - Naczelnik: Zbigniew Twardy
Sekretarz: Tomasz Machulski
Skarbnik: Andrzej Machulski
Gospodarz: Jan Kisiel

 

Nr KRS: 0000032864
REGON: 511390853
NIP: 744 16 39 060

 targowisko

fot. 2 OSP Targowisko