OSP Szczepankowo

Rok założenia: b/d

 

Członkowie:
czynni – 31
MDP – 20
RAZEM - 51

 

Prezes: Marian Śliwiński
Wiceprezes- Naczelnik: Andrzej Karpiński
Z-ca Naczelnika: Przemysław Karpiński
Sekretarz: Mirosław Ismer
Skarbnik: Tadeusz Muszyński
Gospodarz: Ulkowski Mariusz
Kronikacz: Śliwińska Dorota

 

Nr KRS: 0000035796
REGON: 511390600
NIP: 7441665920

szczepankowo 1

szczepankowo 2