Marzeniem niejednego jest zostać STRAŻAKIEM, ale kursy i legitymacja to dopiero początek trudnej drogi, która wielokrotnie wymaga wielu poświęceń i charyzmy. Służba jaką podejmuje każdy z nas jest wyjątkowa i bardzo odpowiedzialna z tego względu że od naszej postawy, zaangażowania i wiedzy zależy czyjeś zdrowie i życie. Podejmując działania ratownicze priorytetem jest bezpieczeństwo ratowników i innych osób będących w pobliżu. Z tego względu w naszej jednostce OSP, prowadzimy wewnętrzne szkolenia z całej tematyki pożarniczej i ratowniczej. Doświadczenie nabywane podczas prawdziwych zdarzeń jest niezastąpione lecz znajomość rozmieszczenia sprzętu oraz zasady posługiwania się nim są równie ważne. Samo posiadanie wysokiej klasy sprzętu nie świadczy o mobilności jednostki bo to człowiek obsługuje urządzenia. Znajomość chociażby budowy samochodu w dużym stopniu może usprawnić działania ratownicze i określić dodatkowe zagrożenia. Ważna jest chęć samodoskonalenia i współpracy pomiędzy jednostkami zarówno gminnymi jak i z całego powiatu. Dzieląc się spostrzeżeniami różnych jednostek można wypracować nowe lepsze wzorce dzięki którym nasza pomoc będzie nie tylko szybsza ale i skuteczniejsza. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i nauczymy się czegoś od innych bo nigdy nie wiadomo czy i my nie będziemy potrzebowali waszej pomocy.
Pozdrawia OSP Rożental.

Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca aby pogłębiać swoją wiedzę na temat działań podczas akcji ratowniczo gaśniczych.

FOTO

Paweł Szauer