W dniu 28.10.2013 r. w Zakładzie produkcyjnym LIBRO w Rodzonym odbyły się ćwiczenia przeciw pożarowe. Udział w nich wzięły jednostki OSP Rożental i JRG Iława.
Zadaniem przybyłych jednostek było gaszenie pożaru w kotłowni po wybuchu Kotła. W trakcie działań odnaleziono jedną osobę poszkodowaną, która została ewakuowana z miejsca zagrożenia. Otrzymała ona wykwalifikowaną pomoc przedmedyczną, po czym została przekazana pogotowiu ratunkowemu. Dalsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca gaszenia pożaru i zapewnieniu zaopatrzenia wodnego. Utrudnieniem akcji było symulowane zasłabniecie jednego z ratowników.
Ćwiczenia tego typu mają na celu usprawnić działania jednostek oraz rozpoznanie obiektu pod względem ewentualnych zagrożeń i rozmieszczenia ważnych dla takich działań instalacji takich jak główne wyłączniki prądu, urządzenia ppoż., hydranty, składy butli gazowych.

FOTO

OSP Rożental