OSP Rożental

Rok założenia: 1911

 

Członkowie:
czynni – 41
wspierający - 75
honorowi – 3
MDP – 10
RAZEM 129

 

Prezes – Piotr Nadolski
Wiceprezes – Andrzej Petrykowski
Naczelnik – Paweł Szauer
Z-ca Naczelnika – Łukasz Kowalski
Skarbnik – Robert Szauer
Sekretarz – Szymon Dreszler
Gospodarz – Jarosław Petrykowski
Kronikarz – Wojciech Kasprzycki
Członek Zarządu – Piotr Zakrzewski

Jednostka działa w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym

 

Nr KRS: 0000037827
REGON: 510950853
NIP: 7441534409

rożental

rożental 2

rożental 3