OSP Rakowice

Rok założenia: 1945

 

Członkowie:
czynni – 44
honorowi – 5
RAZEM - 49

 

Prezes: Kozłowski Zbigniew
Wiceprezes: Zdzisław Krawczyk
Wiceprezes - Naczelnik: Leduchowski Tomasz
Z-ca Naczelnika: Paweł Zakreta
Sekretarz: Kazimierz Ewertowski
Skarbnik: Krzysztof Junkier

 

Nr KRS: 0000032841
REGON: 511390592
NIP: 744 16 39 083

Rakowice