OSP Prątnica

Rok założenia: 1922

 

Członkowie:
czynni – 24
wspierający - 3
honorowi – 3
MDP – 10
RAZEM - 40

 

Prezes: Waldemar Golder
Wiceprezes: Benedykt Golder
Naczelnik: Radosław Nowakowski
Z-ca Naczelnika: Konrad Buńka
Sekretarz: Adam Grabowski
Skarbnik: Jan Rzemiński
Gospodarz: Rafał Breński
Kronikarz: Paweł Klejna

 

Nr KRS: 0000040244
REGON: 511390847
NIP: 7441655478

PRĄTNICA