OSP Gutowo

Rok założenia: 1946

 

Członkowie:
czynni - 15
RAZEM - 15

 

Prezes: Tadeusz Radzimiński
Wiceprezes - Naczelnik: Orzechowski Tadeusz
Sekretarz: Zieliński Zbigniew
Skarbnik: Józef Żuralski
Gospodarz: Ruciński Stanisław

 

Nr KRS: 0000035710
REGON: 511390899
NIP: 744 17 25 842

GUTOWO