VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

 

            W niedzielę 26 kwietnia druhowie z gminy Lubawa wzięli udział w VII Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

             Święto strażaków rozpoczęło się o godzinie 1015 koncertem orkiestr i zespołów artystycznych OSP. Następnie nastąpiła zbiórka kompanii honorowych i pocztów sztandarowych PSP i OSP na Placu Wł. Biegańskiego.

            Punktualnie w południe na szczycie Jasnej Góry rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków.

            Arcybiskup podkreślił w homilii, że straż pożarna to „wielka jakość tożsamości narodowej”. „Jesteście wspaniałym świadectwem – mówił kaznodzieja – To jest wielkie wiano, które w Ojczyźnie jest poprzez wasz mundur, waszą godność, wasze zespolenie razem w wymiarze całej Polski. A tu na Jasnej Górze jest tego widoczny znak”.

           Arcybiskup wzywał do troski o rozwój duchowy i religijny naszej Ojczyzny, apelował również do władz państwa o większą dbałość o potrzeby strażaków, min. bezpieczeństwo podczas pełnienia trudnej służby nie tylko w okresie przedwyborczym, ale również na co dzień. Kazanie zostało nagrodzone gromkimi brawami przez zgromadzoną brać strażacką.

Po homilii nastąpiło ślubowanie strażackie, któremu przewodniczył ks. bryg. Jan Krynicki, krajowy kapelan strażaków.

            W pielgrzymce wzięli udział Prezydent RP Bronisław Komorowski, dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP , gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Teresa Piotrowska- Minister Spraw Wewnętrznych, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej.

            Gminę Lubawa reprezentowało 49 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wszyscy strażacy którzy chcieli wziąć udział w Pielgrzymce mieli taką możliwość. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych z Byszwałdu i Rożentala.

Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 r., kolejne miały miejsce w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Od 2005 r. Jasnogórskie Pielgrzymki organizowane są co pięć lat.

            W tym roku zgromadziło się około 100-tu tysięczna rzesza druhen i druhów w tym 150 orkiestr dętych OSP pod batutą kapelmistrza Mariana Chmielewskiego oraz ponad 20 chórów. Wielkie wrażenie robiło wysłuchanie w ich wykonaniu „Mazurka Dąbrowskiego”- hymnu Polskiego oraz „Rycerzy Floriana”- hymnu OSP. Spotkanie było wielkim świętem strażaków z całego kraju.


Materiał: ZG ZOSP RP w Lubawie

{gallery}artykuly/2015/pielgrzymka/{/gallery}