W poniedziałek, 13 kwietnia 2015 r. na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło
się pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Prezes przedstawił Plan posiedzenia oraz powitał zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Macieja Jasińskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau, Prezesa Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa – Pana Adama Marchlewskiego oraz Komendanta Gminnego - mł. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Sekretarza Zarządu - dh Jerzego Żuralskiegoi pozostałych członków Zarządu Oddziału Gminnego.

Na spotkaniu zostały podsumowane zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP gminy Lubawa, które odbyły się w I kwartale 2015 roku oraz wyniki gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który miał miejsce 27 lutego w Urzędzie Gminy Lubawa.

Jednym z najważniejszych punktów zebrania było ustalenie terminów oraz miejsc odbycia się tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych. Zmagania młodzieży zaplanowane zostały na 24 maja w Szczepankowie, natomiast seniorów w grupach A i C na 21 czerwca w Rożentalu. Zawody rozpoczną się o godz. 14.00.

Następnie omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne dotyczące prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, organizacja wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę, planowane szkolenie członków OSP pełniących w jednostce funkcję skarbnika, oraz inne bieżące tematy.

Po dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali zaproszeni goście, min. Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa – Pan Adam Marchlewski, który wyjaśnił zasady funkcjonowania sieci wodociągowej, oraz możliwości sprawdzania wydajności hydrantów i całodobowej pomocy ze strony Spółki, również podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Następnie głos zabrał dh Stanisław Kastrau, który wspomniał min. o bieżących problemach jednostek OSP w powiecie iławskim i planowanych uroczystościach strażackich w 2015 roku.

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Maciej Jasiński poinformował zgromadzonych druhów o Uroczystych Obchodach Dnia Strażaka organizowanego zarówno w powiecie iławskim jak i Ogólnopolskich Obchodach, które odbędą się 16 maja w Olsztynie.

Zdjęcia: Marian Żuchowski (http://e-lubawa.pl/)

{gallery}artykuly/2015/zarzad1304/{/gallery}