zosp2

13 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 1415 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zakończenie zebrań sprawozdawczych – Podsumowanie,
  2. Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
  3. Sprawy organizacyjne.