W okresie od 16 stycznia do 13 marca 2015 r. na terenie gminy Lubawa odbywały się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie odbyło się 17 spotkań.

Przedstawiciele jednostek OSP na zebraniach przedstawiali sprawozdania z działalności za rok 2014 dotyczące min: funkcjonowania jednostek, ilości druhów w jednostce, stanu ich wyszkolenia, zakupionego sprzętu, sytuacji finansowej jednostki. Omawiane były także plany działalności na bieżący rok.

W zebraniach poza członkami jednostek OSP uczestniczyli również: dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa, dh Stanisław Kastrau – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, st.bryg. Maciej Jasiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, mł.bryg. Krzysztof Tomanek – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie, przedstawiciele KP PSP w Iławie, mł. kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny ZOSP RP w Lubawie, oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. W zebraniach uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych władz: sołtysi oraz członkowie Rady Gminy Lubawa i Rad Sołeckich.

Podczas zebrań zasłużeni dla jednostek OSP druhowie zostali odznaczeni medalami i odznakami.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP przyznał 3 Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zarząd Powiatowy nadał 11 odznaczeń „Wzorowy Strażak”. Natomiast Gminny Zarząd ZOSP RP w Lubawie nadał 32 druhom odznaki „Za wysługę lat”. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa w 2014 roku łącznie brali udział w 72 zdarzeniach na terenie gminy (24 – pożary oraz 48 innych miejscowych zagrożeń min. wypadki drogowe czy usuwanie zniszczeń spowodowanych przez silne wiatry).

 

OSP W LICZBACH

Liczba członków zwyczajnych: 423 (w tym 397 mężczyzn, 26 kobiet)

Liczba członków wpierających: 202

Liczba członków honorowych: 40

Liczba członków ogółem: 665

Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: 260

Liczba członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 141 osób (dziewcząt: 36, chłopców: 105)

 

* W sobotę 27 czerwca odbędą się obchody 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku.

 

{gallery}artykuly/2015/podsumowanie/{/gallery}