Dotychczas zebrania sprawozdawcze odbyły się w 8 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. Gutowo, Szczepankowo, Rumienica, Prątnica, Łążyn oraz Rożental, Wałdyki i Targowisko.

Przedstawiciele jednostek OSP na zebraniach prezentują sprawozdania z działalności za ubiegły rok dotyczące min: funkcjonowania jednostki, ilości druhów w jednostce, stanu ich wyszkolenia, zakupionego sprzętu oraz sytuacji finansowej jednostki. Przedstawiają plany działalności na 2015 r. podejmując Uchwały i wnioski do realizacji.

Podczas zebrań druhom z jednostek OSP zawsze towarzyszą zaproszeni gości są nimi przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz Oddziałów Zarządów ZOSP RP.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – st.bryg. Maciej Jasiński

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie- Dh Stanisław Kastrau

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie - Dh Tomasz Ewertowski

Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie – mł. kpt. Krzysztof Rutkowski

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie – Dh Jerzy Żuralski

Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie min. - Dh Henryk Zakrzewski

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie

 

Odznaczonych na dotychczasowych zebraniach za Wysługę lat zostało: 10 druhów, natomiast odznaczenie „Strażak Wzorowy” nadawane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP otrzymał Dh Stanisław Ruciński z Gutowa.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP przyznał Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:

- Druhom Zbigniewowi Zielińskiemu oraz Andrzejowi Uzarskiemu również z OSP Gutowo.

{gallery}artykuly/2015/zebrania_sprawozdawcze/{/gallery}