27 lutego 2015 r. na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędą się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej organizowany jest przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.

Przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych:

- I grupa wiekowa (uczniowie w wieku 10-13 lat)

- II grupa wiekowa (uczniowie w wieku 14-16 lat)

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Lubawie, tel. 89-645-54-40.