Aby przekazać 1% podatku wybranej przez siebie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej należy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać odpowiedni:

- Nr KRS: 0000 116 112,

- OPP (Organizacja Pożytku Publicznego): Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- CEL: Nazwa jednostki OSP z uwzględnieniem jej adresu (miejscowość, kod pocztowy, województwo).

plakat1