19 grudnia br. w Lubstynku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.

W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego- dh Tomasz Ewertowski, Sekretarz- dh Jerzy Żuralski, Komendant Gminny- dh Krzysztof Rutkowski, pozostali członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Iławie st.bryg. Maciej Jasiński, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie mł.bryg. Krzysztof Tomanek, oraz Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie: dh Julian Lemiech i dh Henryk Zakrzewski.

Przewodnim tematem posiedzenia było podsumowanie działalności Zarządu Oddziału Gminnego w 2014 r. Podsumowania dokonano za pomocą prezentacji multimedialnej, która zawierała najważniejsze informacje dotyczące zarówno charakterystyki jednostek OSP w gminie Lubawa, jak również rodzaju oraz ilośći zakupionego sprzętu i mundurów w bieżącym roku. Wspomniano również o inicjatywach naszych druhów min. takich jak: organizacja Choinki strażackiej, dnia kobiet, dnia dziecka, zbiórki żywności, wizyt strażaków w Domu Dziecka w Szymonowie, pomoc w trakcie gminnych dożynek oraz wiele innych inicjatyw.

Podkreślić należy iż w 2014 r. jednostki OSP gminy Lubawa wyjeżdżały aż 78 razy aby ratować mienie i życie ludzkie.W porównaniu z ubiegłym rokiem strażacy wyjeżdżali do 30 zdarzeń więcej.

Niezwykle uroczystym punktem zebrania było odznaczenie Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza dh Alojzego Szałkowskiego. Odznaczenie zostało nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP. Druh Alojzy nie krył wielkiej dumy oraz wzruszenia z racji otrzymania tak wielkiego odznaczenia.

Następnie wręczono odznaczenia druhom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku:

- Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Andrzej Truszczyński.

- Odznaki: „Wzorowego Strażaka” i „Za wysługę 5 lat” otrzymał dh Dariusz Chorzelewski.

Kolejnym punktem zebrania było uroczyste wręczenie przez Wójta Gminy Lubawa, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego listów gratulacyjnych oraz nagród rzeczowych strażakom z jednostki OSP Lubstynek za zdobycie 1 miejsca na Mistrzostwach woj. Warmińsko-Mazurskiego w zawodach sportowo-pożarniczych.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który podkreślił jak bardzo jest dumny zarówno ze współpracy naszych strażaków z Radami Sołeckimi jak i z inicjatyw, które podejmują nasi druhowie na rzecz lokalnych społeczności.

Kolejno głos zabrali również goście posiedzenia: st.bryg. Maciej Jasiński, dh Julian Lemiech oraz dh Henryk Zakrzewski, którzy pogratulowali druhom odznaczeń oraz tak wspaniałego przygotowania drużyny z jednostki OSP Lubstynek do Mistrzostw Województwa, życząc im równie wysokich wyników na Ogólnopolskich Mistrzostwach.

            Kolejnym punktem zebrania było opracowanie harmonogramu oraz przygotowania dokumentacji na zebrania sprawozdawcze, które odbędą się w 2015 r. w jednostkach OSP. Następnie omówiono sprawy organizacyjne i bieżące.

Posiedzenie odbyło się w bardzo podniosłej i przyjemnej atmosferze. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego oraz przybyli goście podzielili się świątecznym opłatkiem życząc sobie wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, szczęścia w nadchodzącym nowym roku oraz dalszej owocnej współpracy.

 

IMG 8015

 

 {gallery}artykuly/2014/zarzad/{/gallery}