Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

1349478

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją, życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

  1. Przedszkola
  2. Szkoła Podstawowa (klasy 1-3)
  3. Szkoła Podstawowa (klasy 4-6)
  4. Gimnazjum
  5. Szkoły ponadgimnazjalne
  6. Dorośli

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki itp.

Proszę o czytelne wypełnienie metryczek, które muszą znajdować się na rewersie strony.

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.zosprp.pl pod zakładką -> Regulaminy – konkurs plastyczny, oraz Regulamin_Konkursu_Plastycznego.pdf

Prace należy przesyłać na adres: Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie, Fijewo 73, 14-260 Lubawa do dnia 28.11.2014 r. (Siedziba Urzędu Gminy Lubawa)

Z eliminacji gminnych konkursu wyłonionych zostanie 5 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do eliminacji powiatowych.