KOMENDANT GMINNY ZOSP RP i PREZES OSP – profesjonaliści w rozwoju systemu bezpieczeństwa lokalnego - to nazwa szkolenia jakie w dniu 11 października odbyło się w Iławie.

W szkoleniu uczestniczyło 45 prezesów i komendantów.

Główne zagadnienia omawiane w trakcie spotkania to min:

- przypomnienie praw i obowiązków wynikających z kierowania organizacjami pozarządowymi – stowarzyszeniami oraz przepisami dotyczącymi wolontariatu.

- zapoznanie z obowiązującymi wymaganiami z zakresu KRS oraz aktualizowania statutów stowarzyszeń (analiza OW ZOSP RP wykazuje rozbieżności w stanie ilościowym działających OSP, a ewidencją KRS wynoszące 30 organizacji; ok. 70% OSP działa na wzorcowym statucie z 1992 roku i nie może wykazać się aktualnym statutem).

przedstawienie dobrych praktyk pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Jedną z form działania stowarzyszeń jest pozyskiwanie środków na swoją statutową działalność z różnego typu funduszy zewnętrznych, nieliczne OSP prowadzą już taką działalność

Szkolenie jest też okazją do wymiany doświadczeń i zgłoszenia uwag do funkcjonowania OSP oraz ZOSP RP.
Zadanie jest współfinansowane przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Żródło: Oddział Wojewódzki ZOSP w Olsztynie