W dniu 2 października prezydium ZOW ZOSP RP w Olsztynie poparło wniosek zgłoszony przez OSP w Ustroniu Morskim w sprawie  Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”.
       Dostrzegając brak należytego zabezpieczenia społecznego członków ochotniczych straży pożarnych w sytuacji doznania przez nich uszczerbku na zdrowiu w trakcie działań ratowniczych lub ćwiczeń, w szczególności przy jednoczesnym braku po ich stronie jakiegokolwiek tytułu ubezpieczenia społecznego, umożliwiającego uzyskanie świadczeń związanych z niezdolnością do pracy, komitet inicjatywny powstały przy OSP w Ustroniu Morskim zamierza doprowadzić do zmian w prawie, poprzez przygotowanie i złożenie projektu ustawy.


Listy na których można poprzeć inicjatywę można pobrać na stronie http://osp.ustronie-morskie.pl 

Pod tym też adresem można się zapoznać ze szczegółami inicjatywy.

 

Żródło: http://www.zosprp.olsztyn.pl/

 

pomoz strazakowi 640