W poniedziałek, 21 października o godz. 14:15 w sali sesyjnej urzędu gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa, wójt Tomasz Ewertowski – prezes zarządu gminnego oraz Krzysztof Rutkowski – komendant gminny. Głównymi tematami spotkania były: omówienie przygotowań do kampanii sprawozdawczej, instruktarz w sprawie prowadzenia strony internetowej oraz sprawy organizacyjne.

Przygotowania do zebrań sprawozdawczych omówił sekretarz Związku – Jerzy Żuralski, który poinformował zebranych, że termin zebrań w poszczególnych jednostkach zostanie ustalony, podobnie jak w latach ubiegłych, na okres od 20 stycznia do 31 marca 2014 roku. Zmiana nastąpi w kwestii miejsca rocznego pojedzenia Zarządu, które w tym roku odbędzie się w czwartek, 19 grudnia o godz. 15:00 w Tropicanie w Rożentalu.

Krótki instruktaż na temat prowadzenia strony internetowej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie przeprowadził Marcin Bielicki, pracownik urzędu. Natomiast komendant gminny poinformował zebranych o sprawach bieżących, m.in. o kursach, szkoleniach i obowiązujących przepisach.