25 czerwca o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Gutowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020 Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutowie. Posiedzenie otworzył dh Tadeusz Radzimiński - Prezes jednostki, który powitał zaproszonych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego bryg. Krzysztofa Tomanka, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Krzysztofa Rutkowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, radnego Rafała Chyrzyńskiego oraz wszystkich przybyłych druhów jednostki OSP Gutowo.

Przewodniczącym zebrania został dh Arkadiusz Kasprowicz, protokolantem został dh Zbigniew Zieliński. W kolejnym punkcie przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej. Jednostka OSP Gutowo liczy 15 członków. W 2020 roku druhowie brali udział w 2 akcjach ratowniczych.

Po odczytaniu sprawozdań druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium dla władz. Przedstawiono także plany na 2021 rok.

W kolejnym punkcie dokonano jednogłośnie wyboru nowych władz OSP Gutowo na kadencję 2021-2026.


Prezes – dh Arkadiusz Kasprowicz

Wiceprezes  - dh Tadeusz Radzimiński
Naczelnik – dh Tadeusz Orzechowski
Skarbnik – dh Józef Żuralski
Sekretarz – dh Zbigniew Zieliński


Komisja Rewizyjna:
dh Jan Zieliński

dh Wojciech Ruciński

dh Bogusław Sarnowski

Delegatem na zjazd oddziału gminnego został dh Bogusław Sarnowski, przedstawicielem do zarządu oddziału gminnego został dh Arkadiusz Kasprowicz.

Następnie głos zabrał bryg. Krzysztof Tomanek. Podziękował on dotychczasowemu zarządowi i ustępującemu prezesowi za współpracę, a także pogratulował nowo wybranemu zarządowi i życzył dużo sukcesów. Podsumował też krótko poprzedni rok w powiecie iławskim pod względem działań, a także omówił projekt powstającej ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Dh Paweł Szauer i dh Krzysztof Rutkowski także złożyli gratulacje nowemu zarządowi i podziękowali za dotychczasową współpracę.