11 czerwca br. o godzinie 19:00 w świetlicy w Łążynie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020 Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Zebranie otworzył dh Tomasz Józefowicz- Prezes jednostki, który powitał zaproszonych gości: Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie – dh Krzysztofa Rutkowskiego oraz wszystkich przybyłych druhów jednostki OSP Łążyn.

Przewodniczącym zebrania wybrano dh Tomasza Józefowicz, protokolantem została dh Monika Kuczyńska. W kolejnym punkcie przedstawiono sprawozdania. Sprawozdanie z działalności odczytał dh Tomasz Józefowicz, sprawozdanie finansowe dh Marcin Weinar, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej dh Łukasz Przyborowski. Jednostka OSP Łążyn liczy 37 druhów zwyczajnych, 1 honorowego i 3 wspierających. W jednostce działa Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 11 członkiń i 2 drużyny MDP liczące łącznie 20 członków.

Po odczytaniu sprawozdań druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium dla władz. Przedstawiono także plany na 2021 rok.

W kolejnym punkcie dokonano jednogłośnie wyboru nowych władz OSP Łążyn na kadencję 2021-2026.

Skład władz Zarządu OSP Łążyn:
Prezes – dh Tomasz Józefowicz

Wiceprezes  - dh Monika Kuczyńska
Wiceprezes/Naczelnik – dh Marcin Weinar
Z-ca Naczelnika/Gospodarz- dh Kazimierz Junkier
Skarbnik – dh Małgorzata Dembowska
Sekretarz – dh Patrycja Junkier


Komisja Rewizyjna:
dh Łukasz Przyborowski

dh Jan Kozicki

dh Lucjan Bartkowski

Delegatem na zjazd oddziału gminnego została dh Monika Kuczyńska, przedstawicielem do zarządu oddziału gminnego został dh Tomasz Józefowicz.

Głos zabrał Komendant Gminny. Na terenie gminy Lubawa w 2020 roku doszło do 128 zdarzeń. Jest to liczba licząca także wyjazdy do akcji rozwożenia maseczek czy ulotek, zatem ilość faktycznych wyjazdów ratowniczych jest podobna do liczby zdarzeń w roku 2019, co świadczy o tym, że prewencja na terenie powiatu iławskiego jest na wysokim poziomie. Komendant uczulił także kierowców samochodów strażackich o rozważne kierowanie pojazdami specjalnymi, gdyż zwiększa się ilość wypadków i zdarzeń z udziałem poj. uprzywilejowanych. Złożył także serdeczne podziękowania dla jednostki za zaangażowanie i ofiarną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w imieniu własnym, Wójta Gminy Lubawa oraz Komendanta Powiatowego PSP w Iławie.

Na zakończenie przewodniczący zebrania dh Tomasz Józefowicz poprosił jeszcze o uczczenie minutą ciszy zmarłych druhów po czym podziękował na czynny udział w posiedzeniu i zakończył część oficjalną zebrania.