11 czerwca br. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Tuszewie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył dh Jan Nehring - Prezes jednostki.

W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa – dh Tomasz Ewertowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie – dh Krzysztof Rutkowski, radny Zbigniew Makowski, sołtys wsi Tuszewo – Ewa Budzińska, Przewodnicząca KGW w Tuszewie – Agnieszka Zabłotna, a także druhowie jednostki OSP Tuszewo.

Na początku zebrania druhowie uczestnicy zebrania uczcili minutą ciszy zmarłych druhów.

Przewodniczącym zebrania wybrano dh Jana Nehring, protokolantem dh Michała Hładczuk. Po odczytaniu sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej druhowie udzielili absolutorium dla władz. Przedstawiono  także plany na przyszły rok.

W kolejnym punkcie dokonano jednogłośnie wyboru nowych władz OSP Tuszewo na lata 2021-2026.

Skład władz Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes – dh Jan Nehring
Wiceprezes-Naczelnik – dh Daniel Budziński
Z-ca Naczelnika- dh Michał Szałkowski
Skarbnik – dh Grzegorz Burdach
Sekretarz – dh Michał Hładczuk

Gospodarz- dh Adam Szałkowski

Członek- dh Zdzisław Zakrzewski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący- dh Tomasz Korżyński

Sekretarz – dh Paweł Gumowski

Członek- dh Karol Pokojski

 

Delegatem na zjazd oddziału gminnego został dh Daniel Budziński, przedstawicielem do zarządu oddziału gminnego został dh Jan Nehring.

Głos zabrał Wójt Gminy Lubawa, który podziękował strażakom za zaangażowanie w akcjach ratowniczych, a także w innych przedsięwzięciach, które były prowadzone przy pomocy jednostek OSP w poprzednim trudnym dla wszystkich roku. Wójt opowiedział także o planach na rozbudowę budynku jednostki OSP Tuszewo, a także o zakupie samochodu strażackiego, który już niedługo trafi do tej jednostki OSP i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Głos zabrał także Komendant Gminny. Przybliżył on temat uzyskiwania dofinasowań na sprzęt i samochody, a także w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Iławie podziękował za zaangażowanie i przyczynienie się do przeciwdziałania pandemii.

Po wypowiedziach gości przewodniczący zebrania dh Jan Nehring podziękował na udział w obradach i zamknął część oficjalną zebrania.