Dnia 19 kwietnia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił kolejną edycję naboru wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju. Jego celem jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Drugi rok z rzędu jednostkom OSP z terenu gminy Lubawa udało się otrzymać środki z puli programu. Zakwalifikowanych do dotacji zostało 6  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawa:

OSP  Rożental: 25 000,00 zł

OSP  Rumienica: 23 345,30 zł

OSP  Targowisko: 24 956,00 zł

OSP  Wałdyki: 25 000,00 zł

OSP  Zielkowo: 18 750,00 zł
OSP  Złotowo: 25 000,00 zł

Łącznie dofinansowanie jednostek z terenu gm. Lubawa wyniosło 142.060,30 zł.

 

Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ubiegłym roku.