W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. o godzinie 14:15 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się pierwsze w tym roku, a także pierwsze od grudnia 2019 roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Przedstawił on scenariusz zebrania i powitał zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Piotra Wlazłowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau oraz wszystkich członków zarządu.

W punkcie drugim Komendant Gminny podsumował poprzedni rok sprawozdawczy w jednostkach OSP odnośnie statystyk, wyszkolenia, zakupów w jednostkach i zorganizowanych przedsięwzięć. W ubiegłym roku zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 Volkswagen Crafter do jednostki OSP Targowisko. Łączna wartość samochodu wyniosła 266 500,00 zł. Zakup sfinansowany został z budżetu gminy w kwocie 191 500,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 75 000,00 zł. Uzyskano także dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu oraz wykonanie remontów w jednostkach OSP Gminy Lubawa. Koszt całkowity dofinansowania wyniósł 51.915,32 zł. Jednostki OSP otrzymały także dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dla 12 jednostek OSP z terenu gminy Lubawa na zakup sprzętu i odzieży. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 190.800,00 zł. Podsumowując wyjazdy w roku 2020 jednostki OSP z terenu gminy Lubawa brały udział w 162 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w 63 pożarach oraz 99 miejscowych zagrożeniach. W minionym roku było też 85 wyjazdów gospodarczych jednostek OSP.

W kolejnym punkcie posiedzenia ustalono ostateczne terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Zebrania będą się odbywać zgodnie z obowiązujących przepisami pod względem obostrzeń i aktualnych wymagań. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski przypomniał druhom o rzetelnym przygotowaniu się do zebrań pod względem przyszłych wyborów władz i dokumentacji.

Następnie głos zajął Komendant Powiatowy PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski. Podkreślił, że ostatni okres był trudny, ale druhowie po raz kolejny spisali się na medal. Brali udział w wielu akcjach m.in.: dowożenia na szczepienia, rozważenia maseczek czy ulotek. Wielkie słowa uznania padły także za uzyskanie dużych środków z WFOŚiGW w Olsztynie. Poza tym 14 jednostek MDP z terenu gm. Lubawa otrzymało dofinansowanie z budżetu centralnego. Komendant zaznaczył także, że Powiat Iławski jest 1 z 3 powiatów w województwie warmińsko-mazurskim gdzie będą odbywać się konsultacje regionalne odnośnie projektu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na zakończenie Komendant podziękował raz jeszcze także za mobilność i poświęcenie w wykonywanych działaniach.

Następnie głos zajął dh Stanisław Kastrau- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie. Złożył on podziękowania dla druhów za zaangażowanie i pracę na rzecz powiatu i gminy.

Na zakończenie dh Tomasz Ewertowski podziękował za współpracę Komendzie Powiatowej PSP w Iławie oraz Zarządowi Powiatowemu ZOSP RP w Iławie. Podsumował także wydarzenia w bieżącym roku i opowiedział o planach na przyszłość.

 Planowany jest zakup samochodu do jednostki OSP Tuszewo, został już zakończony przetarg. Nowy samochód ma również trafić do jednostki OSP Byszwałd, która otrzymała dofinansowanie w wys. 190 tys. zł. z WFOŚiGW oraz 110 tys. zł z MSWiA. Koszt całkowity tego pojazdu to 400 tys. zł. Jednostka OSP Wałdyki otrzyma przekazany z Komendy Powiatowej PSP Iława samochód. Aktualnie trwa tam przebudowa garażu, aby przystosować go do nowego pojazdu. Planowana jest także rozbudowa OSP w Tuszewie. Ma zostać dobudowane dodatkowe  pomieszczenie do garażu OSP.

Kończąc Prezes podziękował jednostkom OSP za ofiarność i dyspozycyjność. Po raz kolejny okazało się, że na straż można było liczyć w każdej sytuacji, nawet tak zaskakującej jak panująca pandemia. Podkreślił także, aby odpowiednio dobierać osoby do zarządów OSP podczas wyborów, aby byli to odpowiedzialni i sumienni druhowie, którzy wpłyną na rozwój jednostki.

Po wyczerpaniu tematów w ostatnim punkcie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski zamknął posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie.