Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie znalazła się wśród przedstawicieli 14. gmin oraz jednostek OSP, które otrzymały promesy gwarantujące dofinansowanie zakupu wozów strażackich. Łączna wartość planowanych zakupów to 9 mln 600 tys. zł, z czego 5 mln 700 tys. zł to środki pochodzące z budżetu państwa.

W piątek 28 maja w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona przekazaniu promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych 14. jednostkom OSP województwa warmińsko-mazurskiego.
Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do jednostki z Byszwałdu jeszcze w tym roku. Wartość pojazdu to 400 tys. złotych z czego 190 tys. to środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 110 tys. zł to dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W piątkowej uroczystości udział m.in. wzięli: Poseł na Sejm RP – Jerzy Małecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Jarosław Bogusz. Gminę Lubawa reprezentował Wójt Tomasz Ewertowski oraz prezes jednostki OSP Byszwałd druh Jan Ewertowski.

Uroczystość przekazania promes. Na zdjęciu od lewej: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński, Poseł na Sejm RP – Jerzy Małecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Wójt Tomasz Ewertowski, prezes jednostki OSP Byszwałd druh Jan Ewertowski oraz komendant PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski.