Został ustalony harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawa. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 Uchwałą Nr 169/38/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP przesunęło terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Zebrania, które zwyczajowo w gminie Lubawa organizowane były  na początku roku, obecnie będą trwały od piątku 11 czerwca do końca lipca. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze będą odbywać się w piątki i soboty po kolei w każdej z 17 jednostek OSP. Podczas spotkań druhowie przed-stawią sprawozdania z działalności jednostek w 2020 roku oraz przeprowadzą wybory do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
i Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną podczas zebrań zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa. Pierwsze obrady zaplanowano na 11 czerwca w jednostkach OSP Tuszewo o godz. 17:00 oraz OSP Łążyn o godz. 19:00.