Dnia 22 czerwca 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”- Mały Strażak. 

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju. Jego celem jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 12  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawa:
OSP  Byszwałd: Doposażenie jednostki w umundurowanie i drobny sprzęt 15 000 zł,

OSP  Lubstynek: Doposażenie jednostki  - 20 000 zł,

OSP  Łążyn: Doposażenie jednostki w umundurowanie i drobny sprzęt -15 000 zł,

OSP  Omule: Doposażenie jednostki w odzież ochronną i sprzęt strażacki -15 000 zł,

OSP  Prątnica: Doposażenie jednostki  w odzież ochronną i uzbrojenie osobiste strażaka -15.000 zł,
OSP  Rakowice: Doposażenie jednostki w odzież ochronną i drobny sprzęt -15 000 zł,

OSP Rożental: Doposażenie jednostki OSP Rożental- 15.000 zł
OSP  Szczepankowo: Doposażenie jednostki w drobny sprzęt i odzież ochronną -20 000 zł,
OSP  Tuszewo: Doposażenie w drobny sprzęt i odzież ochronną -15 000 zł,
OSP Wałdyki: Doposażenie jednostki OSP Wałdyki- 10.800 zł

OSP Zielkowo: Doposażenie w sprzęt i uzbrojenie osobiste strażaka- ratownika, to skuteczniejsze działania w ochronie środowiska - 20 000 zł,

OSP Złotowo: Doposażenie jednostki OSP Złotowo w odzież bojową- 15.000 zł

Łącznie dofinansowanie wyniosło 190.800,00 zł. Dzięki tej kwocie jednostki wyposażą się
w środki ochrony osobistej strażaka oraz sprzęt do ratowania życia i zdrowia.