W piątek 20 grudnia 2019 roku o godzinie 18:00 w zajeździe Tropicana w Rożentalu odbyło się wigilijne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski, sprawujący jednocześnie urząd wójta Gminy Lubawa.

Prezes przywitał przybyłych gości: bryg. Piotra Wlazłowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Iławie, druha Stanisława Kastrau – prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, ks. dziekana Marcina Staniszewskiego – kapelana strażaków oraz członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie. Po przywitaniu gości dh Tomasz Ewertowski przedstawił punkty posiedzenia zarządu, po czym komendant gminny st. kpt. Krzysztof Rutkowski podsumował mijający rok w Ochotniczych Strażach Pożarnych.


Rok 2019 był bogaty w uroczystości i dofinansowania. Podczas niego tradycyjnie  odbyły się zawody sportowo-pożarnicze MDP, zawody sportowo-pożarnicze Seniorów oraz zawody na szczeblu powiatowym, które w tym roku także odbywały się na terenie gminy Lubawa.

Swoje święto w roku 2019 miała także Ochotnicza Straż Pożarna w Kazanicach. Podczas uroczystości stulecia istnienia przekazano strażakom tej jednostki „nowy” wóz strażacki, przeznaczony do udziału w działaniach ratowniczych sfinansowany w całości ze środków budżetu gminy Lubawa.

W mijającym roku jednostki zaopatrzone zostały również w nowy sprzęt dzięki dotacjom z MSWiA i budżetu państwa (5000+). W dalszym punkcie posiedzenia dokonano przekazania sprzętu uzyskanego w ramach wspomnianego wcześniej dofinansowania z MSWiA.

W kolejnym punkcie ustalono terminy zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP gm. Lubawa oraz roczne rozliczenie kart drogowych, które odbędzie się 27.12.2019 r. Po zakończeniu oficjalnej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście dziękując za współpracę i składając strażakom i ich rodzinom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  Na zakończenie druhowie wraz z ks. dziekanem odśpiewali kolędę, a także tradycyjnie podzielili się opłatkiem.