W poniedziałek, 11 marca 2019 r. o godzinie 14:15 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Prezes powitał Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Piotra Wlazłowskiego oraz wszystkich członków zarządu po czym przedstawił scenariusz zebrania.

 W pierwszym punkcie nastąpiło podsumowanie zebrań sprawozdawczych na terenie gminy Lubawa za rok 2018, które przedstawił Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski. Zebrania odbyły się w terminie od 11 stycznia do 1 marca 2019 r. Podczas zebrań przedstawiciele jednostek OSP na zebraniach przedstawiali sprawozdania z działalności za rok 2018 dotyczące min: funkcjonowania jednostek, ilości druhów w jednostce, stanu ich wyszkolenia, zakupionego sprzętu, sytuacji finansowej jednostki. Omawiane były także plany działalności na bieżący rok. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele KP PSP w Iławie, Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, przedstawiciele lokalnych władz: sołtysi oraz członkowie Rady Gminy Lubawa i Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawiciele pobliskich zakładów pracy oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Lubawa.

W następnej części zebrania ustalono terminy zawodów sportowo - pożarniczych. Po dyskusji zdecydowano, iż zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbędą się dnia 26 maja br. w Rożentalu, natomiast Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze Seniorów 23 czerwca br. w Szczepankowie.

W sprawach bieżących Komendant Gminny poruszył temat składania wniosków na odznaczenia dla strażaków ochotników oraz kart zgłoszeń na szkolenie podstawowe OSP.

Po omówieniu bieżących spraw, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Iławie, który poruszył m. in. temat dofinansowań MSWiA oraz szkoleń dla strażaków OSP zaplanowanych na rok bieżący.

Na powyższym posiedzenie zakończono.