Walne zebranie sprawozdawcze OSP Rumienica

22 lutego 2019 roku o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumienicy.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Tadeusz Mejka witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, przedstawiciela Komendy PSP w Iławie mł. bryg. Mariusza Osmańskiego, księdza proboszcza parafii Rumian Sławomira Sporczyka, przedstawicieli zakładu PLAST-FOL Waldemara Babskiego i Michała Tykarskiego, Dyrektora SP w Rumienicy Monikę Lewandowską, przewodniczącą KGW w Rumienicy Danutę Siemiątkowską radnego dh Rafała Chyrzyńskiego oraz sołtysa wsi Mariusza Krajewskiego a także wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Przewodniczącym zebrania został dh Tadeusz Mejka, natomiast protokolantem dh Piotr Staniszewski.  Następnie dokonano wyboru komisji:

Komisja mandatowa:

- Przewodniczący dh Wiesław Mejka

-Członek dh Jakub Chyrzyński

Członek dh Magdalena Knopp

Komisja uchwał i wniosków:

-Przewodniczący dh Piotr Staniszewski

-Członek dh Beata Chyrzyńska

-Członek dh Klaudia Grabkowska

W kolejnym punkcie zebrania wręczono odznaczenia zasłużonym druhom. Dekoracji dokonał Wójt Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowski oraz mł. bryg. Mariusz Osmański.

Odznaczenie za wysługę 50 lat otrzymał dh Tadeusz Mejka, natomiast za 55 lat wysługi odznaczony został dh Jan Krajewski.

Sprawozdanie z działalności straży za rok ubiegły przedstawił prezes jednostki dh Tadeusz Mejka, Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na rok 2019 przedstawił dh Mariusz Krajewski, Sprawozdanie z działalność komisji rewizyjnej odczytał dh Marcin Ochlak natomiast plan działalności na rok 2019 przedstawił naczelnik jednostki dh Józef Chyrzyński. Po przedstawieniu sprawozdań i informacji druhowie jednogłośnie udzieli absolutorium zarządowi OSP Rumienica po czym zakończyła się część oficjalna zebrania.