Dnia 1 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zebranie otworzył Prezes dh Jan Ewertowski witając przybyłych gości: przedstawiciela  PSP w Iławie mł.bryg. Tomasza Sygułę,dh Tomasza Ewertowskiego – prezesa ZOG OSP RP,  kpt.Krzysztofa Rutkowskiego, dyrektor szkoły,sołtysa, radnego gminy, proboszcza parafii w Kazanicach oraz członków czynnych, zwyczajnych oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie.

Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Mirosława Tomaszewskiego, natomiast na protokolanta dh Jerzego Żuralskiego.
Sprawozdanie z działalności OSP odczytał dh Bogdan Wyżlic. Stan  osobowy jednostki: 36  czynnych, 7-  honorowych , wspierających - 25. Jednostka uczestniczyła w 6 akcjach  ratowniczych. Sprawozdanie finansowe przedstawiała – druhna  Marlena Kłosowska, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej dh Adam Buczkowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części zebrania głos zajęli: przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Iławie mł.bryg. Tomasz Syguła, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski, oraz ks. Szczepan Modliborski, który podziękował za pomoc w organizacji w dniu 13 maja  2018 roku diecezjalnych uroczystości duszpasterstwa rolników, wspólnoty Bractwa św. Izydora w kościele filialnym Św. Andrzeja Apostoła w Byszwałdzie oraz za solidaryzm strażaków podczas ostatniej akcji pożaru w Kazanicach.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono druhom odznaczenia. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Bogdan Wyżlic  Odznaki -Wzorowy Strażak otrzymali: Elżbieta Tomaszewska i Stanisław Wisniewski.

Delegaci  udzielili  jednogłośnie  absolutorium  Zarządowi  za rok 2018

źródło: e-lubawa