25 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 swoje zebranie sprawozdawcze miała jednostka OSP Lubstynek. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Kazimierz Chyziński witając przybyłych gości: : przedstawiciela Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie mł. bryg. Piotra Pyzę, Wójta Gminy Lubawa – Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Benedykta Czarneckiego, Przedstawiciela Lasów Państwowych Lecha Serwotko oraz wszystkich obecnych członków OSP Lubstynek.
Po przywitaniu przybyłych gości wybrano przewodniczącego zebrania – dh Piotra Chyzińskiego oraz protokolanta- dh Cezarego Meller. Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Sprawozdanie z działalności OSP Lubstynek za rok 2018 oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej odczytał dh Cezary Meller, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawił dh Grzegorz Zakrzewski, po czym udzielono zarządowi absolutorium.
W kolejnym punkcie- dyskusja głos zabrali zaproszeni goście.
Na zakończenie oficjalnej części zebrania odznaczono druhów:
- Jerzy Mejka- 55 lat wysługi
- Dariusz Chorzelewski- 10 lat wysługi
- Karol Kołecki- wzorowy strażak
- Damian Zakrzewski- wzorowy strażak