W sobotę, 25 sierpnia w Omulu odbyła się uroczystość obchodzonego w tym roku Jubileuszu 100- lecia powstania  miejscowej  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księdza dziekana Marcina Staniszewskiego oraz  księdza proboszcza z Prątnicy, Tomasza Mowińskiego. Mszy asystowały poczty sztandarowe jednostek OSP gminy i miasta Lubawa. Oprawę muzyczną prowadziła Orkiestra Dęta z Lubawy.

Po mszy nastąpiło złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości -  Meldunek złożył Dowódca Uroczystości kpt. Krzysztof Rutkowski -  Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie, a przyjął  Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego a także Prezez Zarządu Oddziału ZOSP RP w Olsztynie Pan Gustaw Marek Brzezin.

Następnie Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych -  Wójt Gminy Lubawa – Dh Tomasz Ewertowski powitał zaproszonych gości:

- Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału ZOSP RP w Olsztynie – druha Gustawa Marka Brzezina,

- Starostę Powiatu Iławskiego- Pana Marka Polańskiego,

- Wicestarostę Powiatu Iławskiego, a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie – druha Stanisława Kastrau,

- Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – druha Juliana Lemiecha,

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- Radnego Powiatu Iławskiego – Pana Mariana Golder,

- Starszego brygadiera w stanie spoczunku – Pana Macieja Jasińskiego,

- Zastępcę Wójta Gminy Lubawa- Pana Mariana Licznerskiego,

-Kapelana Strażaków Gminy Lubawa – księdza dziekana Marcina Staniszewskiego,

- Proboszcza Parafii Prątnica – księdza Tomasza Mowińskiego,

- Przedstawiciela firmy „CONSTRACT”- Pana Edwarda Grubalskiego,

- Sołtysa wsi Czerlin- Pana Tomasza Goldra,

- Sołtysa wsi Szczepankowo – Panią Danutę Wiśniewską,

-byłych druhów jednostki OSP Omule – Jana Maciołek, Jana Ruteckiego, Benona Mężydło, Zbigniewa Linkner, Zeferyna Boruch, Zenona Bukowskiego,

- delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa,

- przedstawicieli lokalnych mediów, mieszkańców wsi oraz wszystkich przybyłych gości.

Po tym, jak Prezes OSP Omule - Dh Eugeniusz Klejna przytoczył rys historyczny jednostki odbyło się uroczyste odczytanie Uchwały o nadaniu Złotego Znaku Związku, którym Ochotnicza Straż Pożarna w Omulu  została uhonorowana za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej w imię dobra społeczności i Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego za wkład ich pracy zostały wyróżnione następujące osoby:

-  dh Eugeniusz Klejna – złotym medalem,

-  dh Tomasz Rykaczewski srebrnym medalem,

-  dh Dariusz Karkut srebrnym medalem,

dh Mariusz Okoniewicz srebrnym medalem,

-  dh  Mariusz Babski srebnym medalem,

- dh Dawid Klejna brązowym medalem,

- dh Piotr Kuczyński odznaczeniam Wzorowy Strażak.

Po przemówieniach przybyłych gości na uroczystość  100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu wypełnionymi gratulacjami, życzeniami i wspomnieniami nastpiła kolejna część programu jakim był poczęstunek dla strażaków i zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi.