W poniedziałek, 19 marca 2018 r. na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Prezes przedstawił punkty zebrania oraz powitał zaproszonych gości i członków Zarządu Oddziału Gminnego.

 W pierwszym punkcie nastąpiło wręczenie toreb medycznych dla jednostek OSP Byszwałd i OSP Targowisko. Przekazania dokonały przedstawicielki KRUS Pani Sylwia Jacewicz- Kierownik prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego KRUS w Olsztynie oraz Pani Anna Węgłowska- Kierownik placówki terenowej KRUS w Iławie.

Kolejnym tematem posiedzenia było podsumowanie przebiegu zebrań sprawozdawczych na terenie gminy Lubawa za rok 2017, które przedstawił Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski. Zebrania odbyły się w terminie od 19 stycznia do 17 marca 2018 roku w 17 jednostkach OSP Gminy Lubawa. Podczas zebrań przedstawione zostały sprawozdania z działalności za rok 2017 dotyczące min: funkcjonowania jednostek, ilości druhów w jednostce, stanu ich wyszkolenia, zakupionego sprzętu, sytuacji finansowej jednostki. Omawiane były także plany działalności na bieżący rok.

W następnej części zebrania ustalono terminy zawodów sportowo - pożarniczych. Po dyskusji zdecydowano, iż zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbędą się dnia 20 maja br. w Szczepankowie o godzinie 13:00, natomiast Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze Seniorów 17 czerwca br. w Prątnicy, także o godzinie 13:00.

Ustalono również datę stulecia jednostki OSP Omule na dzień 26 sierpnia 2018 roku.

Po ustaleniu terminów i omówieniu bieżących spraw, głos zabrał p.o. Komendant Powiatowy PSP w Iławie kpt. Kamil Szczech, który podziękował jednostkom za zaangażowanie i wzorową współpracę.

Na powyższym posiedzenie zakończono.