17.03.2018 r. o godz. 18:00 w remizie w Tuszewie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.

Zebranie otworzył Prezes  jednostki dh Bogusław Józefowicz, który powitał druhów oraz zaproszonych gości:  V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Benedykta Czarneckiego, Sekretarza Zarządzu Oddziału Gminnego ZOSRP RP dh Jerzego Żuralskiegokpt. Piotra Szysler, sołtys wsi Tuszewo- Ewę Budzińską.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Jana Nehringa.

Do komisji uchwał i wniosków powołano:

- dh Tomasza Korżyńskiego,

- dh Pawła Gumowskiego,

- dh Karola Pokojskiego.

Podczas zebrania odbyło się również głosowanie uzupełniające Komisję Rewizyjną o 2 nowych członków. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano dh Tomasza Korżyńskiego, na członka dh Karola Pokojskiego, sekretarzem pozostał dh Paweł Gumowski. Wybór nowych członków został spowodowany śmiercią jednego z członków w roku sprawozdawczym oraz rezygnacją drugiego.

Następnie przystąpiono do odczytnia kolejno sprawozdań:

-sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy odczytał dh Jan Nehring,

-sprawozdanie z działalności i plan działalności na rok 2018 r odczytał dh Daniel Budziński.

Po odczytaniu sprawozdań głos zajął: dh Benedykt Czarnecki podsumowując działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa w ubiegłym roku, a następnie kpt. Piotr Szysler przedstawiając  statystyki dot. wyjazdów OSP biorących udział  w akcjach pożarniczych oraz złożył podziękowania w imieniu KP PSP  jednostce OSP Tuszewo.