Dnia 16.03.2018 r. o godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Targowisku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.

Zebranie otworzył Prezes dh Krzysztof Kasprowicz witając przybyłych gośći:

Wójta Gminy Lubawa a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Wicestarostę Iławskiego, a także Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau, Radną Gminy Lubawa Annę Guzowską oraz Sołtys wsi Targowisko Karolinę Wiśniewską.

Po przywitaniu uczczono minutą ciszy tragicznie zmarłego dh Włodzimierza Twardego, członka OSP Targowisko.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dhTadeusza Raszkowskiego, natomiast protokolantem został dh Tomasza Machulski.

Sprawozdanie finansowe odczytał dh Piotr Machulski, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej  dh Jerzy Kasprowicz, ntomiast sprawozdanie z działalności za rok poprzedni –  dhTadeusz Raszkowski.

W następnym punkcie uhonorowano zasłużonych druhów odznaczeniami Za wysługę lat. Byli to:

- dh Waldemar Kasprowicz za wysługę XX lat

- dh Andrzej Kasprowicz za wysługę XX lat

- dh Jan Kisiel za wysługę XV lat

W kolejnej części zebrania głos zajęli: Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, oraz Wicestarosta Powiatu Iławskiego –  dh Stanisław Kastrau.

Ostatnim punktem zebrania było odtworzenie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dh Jana Kisiel przedstawiającą wyjazd strażaków OSP do Parchowa w celu pomocy tamtejszym mieszkańcom dotkniętym huraganem, który przeszedł na tym terenie latem ubiegłego roku.