W czwartek 8 marca 2018 r. o godzinie 11 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się gminne eliminacje kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W turnieju wzięła udział rekordowa liczba uczestników tj. 37 uczniów z 5 szkół z terenu gminy Lubawa (SP w Złotowie, SP w Kazanicach, SP w Grabowie-Wałdykach, SP w Tuszewie i SP w Rożentalu).

Eliminacje zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych:

* Grupa I – uczniowie szkół podstawowych klas I-VI (14 osób)

* Grupa II – uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz klas II-III gimnazjum (23 osoby)

Test polegał na rozwiązaniu 30 pytań testowych z zakresu wiedzy o pożarnictwie. Poziom wiedzy tegorocznych uczestników był bardzo wysoki i wyrównany.

Komisja w składzie: pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Iławie- kpt. Krzysztof Rutkowskimł. ogn. Gracjan Wróblewski oraz  podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej w UG Lubawa Żaneta Wiśniewska dokonała oceny prac, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczestnikom. Nagrody wręczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, a zarazem Wójt Gminy Lubawa- Tomasz Ewertowski. Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody oraz dyplomy.

Do kolejnego etapu – powiatowego, który odbędzie się 14 marca 2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie zakwalifikowali się:

Z grupy I (uczniowie szkół podstawowych klas I-VI):

* Miejsce 1. Julia Ochlak (Szkoła Podstawowa w Złotowie) - nauczyciel przygotowujący: Józef Wierzbowski

* Miejsce 2. Marta Guzowska  (Szkoła Podstawowa w Grabowie-Wałdykach) - nauczyciel przygotowujący: Robert Dmochewicz

Z grupa II – (uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz klas II-III gimnazjum)

 * Miejsce 1. Katarzyna Orzechowska (Szkoła Podstawowa w Złotowie) - nauczyciel przygotowujący: Józef Wierzbowski

* Miejsce 2. Alicja Weinar (SP w Prątnicy) - nauczyciel przygotowujący: Dariusz Licznerski