Dnia 02.03.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kazanicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  jednostki OSP Kazanice.

Zebranie otworzył Prezes dh Zbigniew Kłosowski, który przywitał przybyłych gości:  Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Henryka Zakrzewskiego, przedstawiciela PSP w Iławie mł. bryg. Tomasza Sygułę, Wójta Gminy Lubawa i jednocześnie Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Benedykta Czarneckiego,  Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego,  Radnego Jana Laskowskiego, proboszcza parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła ks. kanonika Szczepana Modliborskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazanicach- Marcina Jackowskiego, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich- Teresę Borkowską, a także wszystkich członków czynnych, zwyczajnych, wspierających oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach.

Następnie przystąpiono do kolejnych punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Jana Laskowskiego, natomiast protokolantem został dh Szymon Borkowski.

Sprawozdanie z działalności OSP zostało odczytane przez dh Szymona Borkowskiego, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizynej odczytał dh Wojciech Górski, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawione zostało przez skarbnika jednostki dh Leona Jastrzembskiego.

W kolejnym punkcie uczczono minutą ciszy druhów,  którzy odeszli w ubiegłym roku. Następnie wręczono odznakę za 50 lat wysługi dh Stanisławowi Dobrowolskiemu, po czym udzielono Zarządowi OSP Kazanice absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Na zakończenie zebrania głos zabrali goście kolejno: Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, przedstawiciel PSP Iława mł. bryg. Tomasz Syguła, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Henryk Zakrzewski, Komendant Gminny dh Krzysztof Rutkowski, proboszcz Szczepan Modliborski oraz dh Benedykt Czarnecki.