Dnia 23.02.2018 r . w strażnicy w Pomierkach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył dh Stanisław Jankowski witając przybyłych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Krzysztofa Tomanka, st. bryg. Macieja Jasińskiego  emerytowanego  Komendanta PSP w Iławie, Wójta Gminy Lubawa, dh Tomasza Ewertowskiego,  Wicestarostę  Powiatu  Iławskiego Stanisława Kastrau, Członka  Zarządu Woj. OSP RP  Juliana Lemiecha, st. asp. Zenona Grochowieckiego z PSP, a także członków jednostki OSP Pomierki.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha – Stanisława Jankowskiego, natomiast na protokolanta dh Krzysztofa Jankowskiego.

W kolejnym punkcie zebrania odczytano sprawozdanie z działalności OSP, plan działania na rok bieżący, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdanie finansowe po czym zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy, po czym głos zabrali kolejno przybyli na zebranie goście.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono odznaczenie za wysługę lat druhowi Hubertowi Truszczyńskiemu za wysługę 50 lat.