16 lutego 2018 roku o godzinie 17:00 w remizie w Łążynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Tomasz Józefowicz witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Benedykta Czarneckiego, przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Iławie mł. asp. Gracjana Wróblewskiego, Komendanta Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, sołtys wsi Joannę Krajewską, radnego gminy Karola Kuczyńskiego, przedstawicielki Klubu Seniora w Łążynie, członków czynnych, honorowych
i wspierających, Kobiecą Drużynę Pożarniczą oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie prezes jednostki przedstawił porządek zebrania, po czym przedstawił roczne sprawozdania, które zostały przegłosowane i przyjęte przez członków.

W punkcie dyskusja odtworzono film przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łążynie podumowujący pracę i działalność jednostki w ubiegłum roku. Materiał przedstawiał m.in. zdjęcia ze stulecia jednostki oraz wygranego przez Dziecięca Drużynę Pożarniczą konkursu zorganizowanego przez ARiMR „Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”.

Sprawozdanie z komisji rewizyjnej odczytał dh Jan Kozicki- przewodniczący komisji rewizyjnej. Nastepnie udzielono zarządowi OSP Łążyn absolutorium.

W kolejnej częsci zebrania wręczono dh Mateuszowi Sokołowskiemu odznaczenie „Strażak Wzorowy”.

W ostatnim punkcie zebrania głos zajęli kolejno: mł. asp. Gracjan Wróblewski, Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski oraz Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski.

Po zakończeniu zebrania prezes jednostki OSP Łążyn wręczył Wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu oraz Komendantowi Gminnemu Krzysztofowi Rutkowskiemu podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości 105-lecia jednostki, która odbyła się w roku 2017.