W piątek 19  stycznia w świetlicy  OSP Zielkowo odbyło  się  Walne Zebranie Sprawozdawcze  OSP .  Zebranie otworzył    Prezes OSP Zielkowo  - Roman Draszewski zapoznał zebranych druhów z porządkiem zebrania, jednocześnie powitał gości m.in.:  Komendanta Gminnego - kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Prezesa ZG  OSP RP - Tomasza  Ewertowskiego, ks.  Szczepana Modliborskiego

Przewodniczącym zebrania wybrano Piotra Borkowskiego. Przedstawiono sprawozdania z działalności oraz plany na przyszły rok sprawozdawczy, 

Stan osobowy: 23 członków zwyczajnych, 2  honorowych, wspierających 15 razem 40 w tym 8 kobiet. MDP  12  członków,  żeńska- 8 kobiet  . W  roku sprawozdawczym  jednostka   brała udział w 5  akcjach ratowniczych.

Należy podkreślić ,że OSP Zielkowo w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY .zorganizowanym  przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w kategorii I - Rozbudowa lokalnej infrastruktury zdobyło  I miejsce w kraju. Podczas gali statuetkę  Floriana 2017 odebrali Naczelnik OSP Zielkowo - Piotr Borkowski, Prezes - Roman Draszewski oraz Sekretarz - Zbigniew Trzeszewski.

Kolejnym sukcesem jednostki jest otrzymanie specjalnego wyróżnienia w knkursie „Godni Naśladowania”organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii „Praca z młodzieżą” .

Jednostka otrzymała  wyróżnienie Brązową  OSP Powiatu w plebiscycie  Gazety Olsztyńskiej.

Działalność  jednostki doceniła Rada Gminy Lubawa ,która przyznała  jednostce  OSP Zielkowo tytuł - Orzeł Gminy Lubawa.

Po  odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej,  druhowie udzielili absolutorium władzom. 

Goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność społeczną oraz zapewnili swoje wsparcie. Jednostka  w Zielkowie aktywnie współpracuje z Radą  Sołecką .

Druhowie podziekowali  wójtowi  gminy  Tomaszowi Ewertowskiemu za pomoc  w realizacji zamierzonych  działań .Członkowie  Zarzadu  jednostki wręczyli statuetkę pamiątkową . 

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP przyznało  również odznaki „Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej”:

Złotą: Radosław Borkowski, Kamil Szulc, Dominik Draszewski, Maciej Borkowski

Srebrną: Kinga Pietrzak, Wojciech Buliński, Kinga Tasarz,

Brązową: Nikodem Frydrych, Dominik Tasarz, Maciej Dobrzyński.

Link do filmu podsumowującego najważniejsze wydarzenia w OSP Zielkowo w 2017 roku, utworzony przez MDP Zielkowo: https://www.youtube.com/watch?v=GpB2WOXCkQM