Dnia 19.01.2018 r. zebrania sprawozdawcze w roku 2018 rozpoczęła jednostka OSP Wałdyki. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Wałdykach. Spotkanie otworzył Prezes jednostki dh Jerzy Zalewski, który przywitał przybyłych gości: Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Krzysztofa Rutkowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, a także Dyrektora Szkoły Podstawowej Grabowo- Wałdyki Sławomira Szczawińskiego i Radnego Gminy Lubawa Krzysztofa Józefowicza. Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad.

Przewodniczącym zebrania został dh Tomasz Kasprowicz, który odczytał sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności OSP, a także plan działania na rok bieżący. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W dalszej części spotkania głos zabrał Komendant Gminny dh Krzysztof Rutkowski. Następnie został odtworzony film podsumowujący działalność Gminy Lubawa w roku 2017. Po jego zakończeniu głos zajął Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, a następnie dyrektor Szkoły Podstawowej Grabowo-Wałdyki Sławomir Szczawiński. Przedostatnim punktem zebrania było ślubowanie nowo przyjętych do jednostki OSP strażaków. Na koniec zostały przyznane odnaczenia dla zasłużonych członków:

 - dh Władysław Licznerski za 45 lat wysługi,

- dh Tomasz Markowski za 25 lat wysługi,

- dh Szymon Robaczewski za 5 lat wysługi.