W piątek 15 grudnia 2017 roku w restauracji ,,Tropicana” w Rożentalu odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie  Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rożentalu dh Tomasz Ewertowski,sprawujący jednocześnie urząd wójta Gminy Lubawa. Prezes przywitał przybyłych gości: st.bryg. Macieja Jasińskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, st.bryg. Juliana Lemiecha – Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP w Iławie, ks. dziekana Marcina Staniszewskiego – kapelana strażaków,  wieloletnich działaczy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, aktualnych członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie oraz przybyłe na uroczystość media. Po przywitaniu gości dh Tomasz Ewertowski przedstawił punkty posiedzenia Zarządu, po czym przystąpił do rozdania wyróżnień w postaciu Orłów Gminy Lubawa zasłużonym działaczom oraz jednostkom OSP. Statuetki otrzymali działacze: dh Jan Ewertowski (OSP Byszwałd), dh Kazimierz Chyziński (OSP Lubstynek), dh Benedykt Czarnecki (OSP Omule), dh Benedykt Golder (OSP Prątnica), dh Jan Nadolski (OSP Rożental), dh Tadeusz Mejka (OSP Rumienica), dh Tadeusz  Raszkowski (OSP Targowisko),  dh Jan Licznerski (OSP Złotowo), dh Jerzy Żuralski (ZOSP RP w Lubawie), st. bryg. Maciej Jasiński, st.bryg. Julian Lemiech oraz jednostki OSP: Lubstynek, Rożental i Zielkowo.

Po dekoracji głos zajął ks. dziekan Marcin Staniszewski, kapelan strażaków, który podziękował wszystkim strażakom gminy lubawa za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz bliźniego. Druhowie wspólnie odśpiewali kolędę oraz podzielili się opłatkiem.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia, którym było podsumowanie działalności Zarządu Oddziału Gminnego za 2017 r.  Kpt. Krzysztof  Rutkowski przedstawił informacje o stanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lubawa za 2017 rok. Informacje dotyczyły przede wszystkim charakterystyki oddziałów OSP w gminie Lubawa oraz ważnych wydarzeń związanych z działalnością Straży, które miały miejsce w bieżącym roku.

Następnie zabrał głos st.bryg. Julian Lemiech, który podziękował za wyróżnienie oraz przekazał jednostce OSP Lubstynek książkę dot. zawodów krajowych OSP, w których jednostka brała udział .

Kolejno przemówił st. bryg. Maciej Jasiński, który złożył podziękowania strażakom z Gminy Lubawa za wieloletnią współpracę.

Na zakończenie głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie druh Tomasz Ewertowski, który również podziękował strażakom za cały ubiegły rok oraz złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia.